درایو های پله ی


2M412
2M412

● ولتاژ تغذیه : DC 12V~40V
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 0.2~1.2
● جریان ورودی : 6~16  میلی آمپر
● میکرو استپ:  2~256

 

 


 

2M420
2M420

● ولتاژ تغذیه : DC 12V~40V
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 0.2~2.5
● جریان ورودی : 6~16 میلی آمپر
● میکرو استپ : 2~256

 

 


 

2M530
2M530

● ولتاژ تغذیه : DC 24V~48V
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 1.2~3.5
● جریان ورودی : 6~16  میلی آمپر
● میکرو استپ : 2~256

 

 


 

2M880N
2M880N

● ولتاژ تغذیه : DC 24V~70V
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 2.4~8.0
● جریان ورودی : 6~16  میلی آمپر
● میکرو استپ : 2~256

 

 


 

2M1180N
2M1180N

● ولتاژ ورودی :تک فاز   77VAC~123VAC,(50Hz)
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 4.5~8
● جریان ورودی : 6~16  میل آمپر
● میکرو استپ : 2~128

 

 


 

2M2280N
2M2280N

● ولتاژ ورودی :تک فاز  220V AC +/-15%(50Hz)
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 4.5~8
● جریان ورودی : 6~16  میلی آمپر
● میکرو استپ : 2~128

 

 


 

3M458
3M458

● ولتاژ تفذیه : DC 24V~40V
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 3~5.8
● جریان ورودی : 6~16  میلی آمپر
● میکرو استپ : 400~10,000

 

 


 

3M2280N
3M2280N

● ولتاژ ورودی :تک فاز 220V AC +/-15% (50Hz)(187VAC~253VAC)
● جریان خروجی (پیک ، واحد آمپر) : 2.8-8.0
● جریان ورودی : 6~16  میلی آمپر
● میکرو استپ : 400~20,000

 

 

JoomShaper