سری FD


درایو سرو سری FD با پروتکل ارتباطی CANopen.
 
 
 
 
 

جهت مشاهده مدل ها بر روی آن کلیک کنید.

Series Servo driver motor Description Rated speed/
Rated Torque/
Rated current
  FD422-LA-000
FD422-CA-000
FD422-AA-000
SMH60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/
1.6A
SMH60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0020-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0020-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0020-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/
3.1A
SMH60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH60S-0040-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH60S-0040-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH60S-0040-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/
3.9A
SMH80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0075-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0075-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0075-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
SME60S-0020-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
0.64Nm/1.6A
SME60S-0020-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SME60S-0040-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
1.27Nm/3.1A
SME60S-0040-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SME80S-0075-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
2.39Nm/3.9A
SME80S-0075-30ABK-3LKH Cable connector and brake
FD432-LA-000
FD432-CA-000
FD432-AA-000

SMH80S-0100-30AAK-3LKH Cable connector 3000rpm/
3.18Nm/
6.3A
SMH80S-0100-30ABK-3LKH Cable connector and brake
SMH80S-0100-30AAK-3LKN HFO standard connector
SMH80S-0100-30AAK-3LKM Intercontec connector
SMH80S-0100-30ABK-3LKM Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
SMH110D-0105-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0105-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0105-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0105-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKC YL22 standard connector 2000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0126-20ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-20AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0126-20ABK-4LKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
6.5A
SMH110D-0125-30ABK-4LKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0125-30AAK-4LKD Intercontec connector
SMH110D-0125-30ABK-4LKD Intercontec connector with brake
medium inertia
380V
FD622-LA-000
FD622-CA-000
FD622-AA-000
SMH110D-0126-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
4Nm/
4.3A
SMH110D-0126-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0126-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0126-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
5Nm/
5.9A
SMH110D-0157-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0157-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0157-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKC YL22 standard connector 3000rpm/
6Nm/
6.2A
SMH110D-0188-30ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH110D-0188-30AAK-4HKD Intercontec connector
SMH110D-0188-30ABK-4HKD Intercontec connector with brake
medium inertia
220V
or 380V
FD432-LA-000
FD432-CA-000
FD432-AA-000
FD622-LA-000
FD622-CA-000
FD622-AA-000
SMH130D-0105-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
5Nm/4.3A
SMH130D-0105-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH130D-0157-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
7.5Nm/6.3A
SMH130D-0157-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
medium inertia
380V
FD622-LA-000
FD622-CA-000
FD622-AA-000
SMH130D-0210-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
10Nm/7.6A
SMH130D-0210-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
SMH150D-0230-20AAK-4HKC YL22 standard connector 2000rpm/
11.1Nm/7.1A
SMH150D-0230-20ABK-4HKC YL24 standard connector with brake
 
 
FD422 / FD432 / FD622
FD422 / FD432 / FD622

   - پشتیبانی از پروتکل  CANopen
   - ولتاژ منبع تغذیه AC220V -20/+15% 47-63Hz
   - ولتاژ منبع تغذیه مدل FD622 : سه فاز AC380V -20/+15% 47-63Hz
   - توان نامی خروجی (کیلو وات) : 0.2-2.3KW

 


 

JoomShaper