ماژول هاي ورودی / خروجی افزایشی


جهت مشاهده مدل ها بر روی آن کلیک کنید.

مدل نوع منبع تغذیه
دیجیتال آنالوگ
ورودی خروجی ورودی خروجی
ترانزیستوری رله ای
 KINCO-K321-08DX Digital input - 8 - - - -
  KINCO-K321-16DX 16 - - - -
  KINCO-K322-08DT  Digital output - 8 - - -
 KINCO-K322-16DT - 16 - - -
  KINCO-K322-08XR - - 8 - -
  KINCO-K322-16XR - - 16 - -
  KINCO-K323-08DTX Digital input/output Software configuration - - -
  KINCO-K323-08DR 4 - 4 - -
 KINCO-K323-16DR  8 - 8 - -
 KINCO-K331-04IV Analog input - - - 4 -
 KINCO-K331-04RD - - - 4 -
 KINCO-K332-02IV Analog output - - - - 2
 KINCO-K333-03IV Analog input/output - - - 2 1
  KINCO-K333-04IV - - - 2 1

 


 

PM321
PM321

●K321-08DX
●K321-16DX

 

 


 

PM322
PM322

●K322-08DT
●K322-08XR
●K322-16DT
●K322-16XR

 

 


 

PM323
PM323

●K323-08DTX
●K323-08DR
●K323-16DR

 

Prev
Next »
JoomShaper