ماژول هاي افزایشی


F122_D1608T
ماژول ورودی /خروجی دیجیتال RP2D-0016C1

●منبع تغذیه 24 ولت DC ، 16خروجی دیجیتال 24 ولت
●خروجی دیجیتال ترانزیستوری می باشد ، جریان نامی خروجی  برای هر کانال 0.5 آمپر است.

 

 

 


F122_D1608T
ماژول ورودی /خروجی آنالوگ RP2A-0402C1

●منبع تغذیه 24 ولت DC
●4 ورودی آنالوگ (-10V~10V) or(0-20mA) ، ماکزیمم ولتاژ مشترک :  +-10V
●رزولوشن : 12bits
●ماکزیمم ولتاژ ورودی :  ±30V
●دقت ورودی: 0.5% F.S

 

 

 


F122_D1608T
ماژول ورودی /خروجی دیجیتال RP2D-1608C1

●منبع تغذیه 24 ولت DC ، 16ورودی دیجیتال 24 ولت DC، 8 خروجی دیجیتال 24 ولتDC
●خروجی دیجیتال ترانزیستوری می باشد ، جریان نامی خروجی برای هر کانال 0.5 آمپر است.

 

 


JoomShaper