دستگاه دارو پركن


 

2M412
دستگاه دارو پركن 

اين دستگاه براي پر كردن بطري از دارو تهيه گرديده كه در آن از سرو درايو مدل ED و HMI كينكو بمنظور دستيابي به دقت بالا استفاده گرديده است.

 

 


 

JoomShaper