HMI سری MT4000


MT4000 سري HMI

 

● داراي صفحه نمايش 65 هزار رنگ TFT
● داراي پردازنده ARM
● داراي يك پورت USB slave ، دانلود برنامه با سرعت بسيار بالا
● داراي سه پورت سریال ، پشتيباني از استفاده همزمان از سه پروتكل متفاوت

 

[/tab_item][/tab_item][/tab


برای مشاهده مدل های HMI کینکو بر روي آن کلیک کنید.

مدل سایز مشخصات صفحه نمایش
اترنت
USB پورت سریال
MT4210T 4.3" 480*272, LED N/A Slave COM0:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4220TE Yes Slave/Host
MT4310C 5.6" 320*234, LED N/A Slave
MT4300C N/A COM0:RS232/RS485-2/4 COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4300CE Yes
MT4404T 7" 800*480, LED N/A
MT4414T N/A COM0:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4414TE Yes Slave/Host
MT4414TE-CAN
MT4424TE Yes COM0:RS232/RS485-2/4 COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4403T 8" 800*600, LED N/A Slave
MT4403TE Yes
MT4512T 10.1" 800*480, LED N/A COM0:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4512TE Yes Slave/Host
MT4522T N/A COM0:RS232/RS485-2/4 COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4522TE Yes
MT4513T 10.4" 800*600, LED N/A COM0:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4513TE Yes
MT4523T N/A COM0:RS232/RS485-2/4 COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232
MT4523TE Yes
MT4620TE 12.1"

 

MT4414TE-CAN
MT4414TE-CAN

●صفحه نمايش : "4.3 TFT
●رنگ : 65536 رنگ
●حافظه :128 مگابايت فلش + 64مگابايت كارت حافظه SD

 

 


 

MT4220TE
MT4220TE

●صفحه نمايش : "4.3 TFT
●رنگ: 65536 رنگ
●حافظه : 128 مگابايت فلش + 64مگابايت كارت حافظه SD

 

 


 

MT4210T
MT4210T

●صفحه نمايش : "4.3 TFT
●رنگ: 65536 رنگ
●حافظه : 128 مگابايت فلش + 64مگابايت كارت حافظه SD

 

 


 

MT4300C
MT4300C

●صفحه نمايش : "5.6 TFT
●رنگ: 65536 رنگ
●حافظه : 8 مگابايت فلش + 16 مگابايت كارت حافظه SD

 

 


 

MT4310C
MT4310C

●نمایش:"5.6 TFT
●رنگ :65536 رنگ
●حافظه: 8 مگابايت فلش + 16 مگابايت SD كارت

 

 


 

MT4300CE
MT4300CE

●صفحه نمایش :"5.6 TFT
●رنگ :65536 رنگ
●حافظه: 8 مگابايت فلش + 16 مگابايت كارت حافظه SD

 

 


 

MT4404T
MT4404T

●صفحه نمایش :"7 16:19 TFT
●رنگ :65536 رنگ
●حافظه: 128مگابايت فلش + 64 مگابايت SD كارت

 

 


 

MT4414TE
MT4414TE

●صفحه نمایش:"7 16:9 TFT
●رنگ :65536 رنگ
●حافظه: 128مگابايت فلش + 64 مگابايت SD كارت

 

Prev
Next »
JoomShaper